google-site-verification=E0szjwTxulZnOofC37HrgedlPn7k7-MGirc0b10q_MA
top of page

Intervisie

Begeleiding incompany en extern

Veel organisaties willen haar medewerkers ervarings- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden die leiden tot verdere innovatie en een prettig werkklimaat. Intervisie is hierin een uitstekend en krachtig ontwikkelingsinstrument, voor een groeiende organisatie zowel binnen de zakelijke markt als binnen de non-profit sector.

Intervisie - training is bedoeld om het instrument ‘Intervisie’ binnen de organisatie in te kunnen zetten en zodoende een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van een prettige, inspirerende en persoonlijke werkomgeving.

De meerwaarde van intervisie:
- Het is een ervarings- en ontwikkelingsmethodiek die het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen van zowel de medewerkers als leidinggevenden aanzienlijk bevordert.
- Men leert elkaar collegiaal te ondersteunen bij werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, een werkcasus of een periode van grote werkdruk.

- Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van feedback, reflectie, advies en daadwerkelijke aanpak, die een open cultuur bevordert binnen een groeiende organisatie.
- Het accent ligt op het eigen maken van intervisie en het ontwikkelen van inzichtelijk en casus-oplossend vermogen van de deelnemers.
- Omdat collega’s meer afstand hebben tot de casus/verandering dan de inbrenger, is de kans groot dat zij vanuit verschillende gezichtspunten de casus zullen bekijken.
- Een ander doel is het leren reflecteren op professioneel beroepsmatig handelen, met daarbij ‘het ontwikkelen van’.
- Leren luisteren, accepteren, het aanvoelen van de ander.
- Open staan om te leren werken met nieuwe methoden.

bottom of page